Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge yayımlanmıştır.

Tehlikeli yük elleçleyecek ve / veya geçici depolayacak olan kıyı tesislerine Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır.  

Görüntülemek için tıklayınız.