Kıyı Tesislerinde Gemilerin Barınma Ücretleri Hakkında Yönerge

2003 tarihli Liman Hizmet Tarifelerinde yer alan "Tüm Limanlar İçin Liman Ücret Tarifeleri"ne yönelik hükümler ve bu tarife ile bu hizmete yönelik yapılan tüm atıfların yerine özel olarak hazırlanan  30.03.2023 tarihli "Kıyı Tesislerinde Gemilerin Barınma Ücretleri Hakkında Yönerge"  1067678 sayılı Makam Olur'u ile onaylanmış olup 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Görüntülemek İçin Tıklayınız.