Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere,   Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.04.2023 tarihli ve 32163 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230414M1-3.htm