BAKAN KARAİSMAİLOĞLU Denizcilik ve Kabotaj Bayramını Kutladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj Kanunu'nun kabul edilişinin 94’üncü yılını kutlayarak, Türkiye’nin denizcilikte çok önemli işlere imza attığını söyledi. Özellikle son 18 yılda Türkiye’nin denizci kimliğini hatırlayacak adımların atıldığını belirten Karaismailoğlu, “Ülkemiz tersanelerinde farklı cinslerde ürettiğimiz yeni gemilerin 2020 yılı itibariyle millilik oranı yüzde 40-60 arasında değişmektedir. Hedefimiz yeni inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80 bandına yükseltmektir” dedi. Bakan Karaismailoğlu, dış ticaretin yüzde 90’ının denizyolu ile yapıldığına da işaret etti.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin karasuları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını yabancıların kontrolünden kurtararak, bu hakları yalnızca Türk gemi ve vatandaşlarına tanıyan Kabotaj Kanunu'nun kabul edilişinin 94’üncü yılını kutladı. Kabotaj hakkının, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra elde edilen en önemli başarılardan biri olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu ile birlikte Türkiye’nin karasularında egemenlik ve bağımsızlığımızı ilan etmiş olduğunun altını çizdi. Denizcilik sektörünün, bu kanun ile birlikte güçlenerek, Türkiye’nin ekonomik alandaki kalkınmasına çok önemli katkılarda bulunmuş ve uluslararası platformda değerli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Denizciliğe gereken önceliği vermek, deniz kaynaklarından en verimli şekilde yararlanabilmek, bu alandaki rekabet gücümüzün ve etkinliğimizin artırılması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu şuurla, denizciliğimizi milli ülkü haline getirdik ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yıllık süreçte bu alanda önemli başarılar elde ettik” dedi.

 

-Dış Ticaretin Yüzde 90’ının Denizyolu İle Yapılıyor

 

Karaismailoğlu, dış ticari taşımacılığının yaklaşık yüzde 90’ının denizyolu ile yapılmakta olduğunu ve Gayri Safi Milli Hasıla’daki (GSMH) payının 18,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayarak, “Ekonomide yakalanan istikrar, denizcilik sektöründe de kendini göstermiş ve denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Son dönemlerde, denizciliğimizin her alanında kayda değer bir artış meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Limanlarda elleçlenen yük miktarının 2003 yılında 190 milyon ton iken, 2019 yılında 484 milyon tona çıktığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, aynı dönemde, konteyner elleçleme sayısının da 4,5 kat artarak 11.5 milyona ulaştığını bildirdi. Kabotaj hattındaki yük taşımacılığının da 56 milyon tona yükseldiğini, yolcu taşımacılığının ise 150 milyon yolcuyu aştığını belirten Karaismailoğlu, kabotajda, 13,5 milyon aracın taşındığını anlattı.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin toplam dış ticareti içerisindeki deniz yolunun parasal değer olarak payının, 2003 yılında 57 milyar dolarken, 2019 yılında 222,1 milyar dolara yükselerek yüzde 290 oranında arttığını açıkladı. Türkiye’nin çok önemli bir deniz ülkesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, 2004 yılından itibaren denizcilikle ilgili dijitalleşme çalışmalarını da başlattıklarını anımsattı. Özellikle deniz trafiği takip sistemleri başta olmak üzere birçok başarılı faaliyet yürütüldüğünü söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Liman Yönetim Bilgi Sistemi ile seyir, çevre ve deniz ticareti operasyonları yakından takip edilmektedir. Ticaret Bakanlığımız ile koordineli çalışarak ‘Tek Pencere’ gibi birçok çalışmanın içerisinde yer almaktayız. Bunları yeterli görmüyoruz. Özellikle vatandaşlarımız ve denizcilik sektörümüzün işlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla denizcilikte dijitalleşme çalışmalarına hız kazandırmaktayız. Bu kapsamda, belge başvurularının kabulü ve belge ücretlerinin tahsili dâhil tüm hizmetlerde giderek artan bir şekilde e-devlete geçmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

 

 -Gemi Sacı Yüzde 100 Yerli Kaynaklardan İmal Edilecek

 

Türkiye’nin, gemi adamı yetiştirmede de dünya için önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, uluslararası standartlarda eğitim veren ve Bakanlık tarafından akredite edilmiş 103 eğitim kurumu ve dünya denizlerindeki gemilerde hizmet etmeye hazır 133 bin 721 aktif gemi adamı olduğunun altını çizdi. Öte yandan tersanelerin de gelişimine bakıldığında 18 yılda önemli gelişmelerin yaşandığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılında 37 olan tersane sayısının 83’e, yıllık üretim kapasitesinin ise 550 bin dedveyt ton’dan 4,53 milyon dedveyt ton’a yükseldiğini açıkladı. Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yerlilik oranımızın da yükseldiği görülmektedir. Türkiye lüks yat imalatında dünya üçüncüsüdür. Ayrıca sektörün önümüzdeki süreçte gelişimini sürdürerek yeni istihdamlar sağlayabileceğine inanıyoruz.

Türkiye, gemi söküm endüstrisinde 2019 yılındaki 1,1 milyon groston hacmiyle dünya genelinde yüzde 8,3’lük pay sahibi olup Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemiz tersanelerinde farklı cinslerde ürettiğimiz yeni gemilerin 2020 yılı itibariyle millilik oranı yüzde 40-60 arasında değişmektedir. Yerlilik oranını arttırmaya yönelik olarak gemi sacını yüzde 100 yerli kaynaklardan imal etmeye yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hedefimiz yeni inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80 bandına yükseltmektir.”

 

 -Marmara Denizi’nin Tamamı Gemi Trafik Hizmetleri Kapsamına Alınıyor

 

Bakan Karaismailoğlu, dünyada konteyner taşımacılığının da diğer taşımacılık türlerinin önüne geçtiğini ve bu eğilimin sürmesinin beklendiğini anlattı. Türkiye’deki mevcut liman yatırımlarının kapasitesinin bu talebe cevap verse de, kombine taşımacılık anlamında gerekli mesafenin henüz kat edilmediğini ifade eden Karaismailoğlu, Filyos ve Kuzey Ege gibi dev limanlarla Türkiye’nin bu alandaki gücünü artıracaklarını vurguladı.

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini bir adım daha ileriye taşıyarak Marmara Denizi’nin tamamının gemi trafik hizmetleri kapsamına alınması amacıyla çalışmalara da başladıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Mevcut sisteme ilave edilecek 5 adet trafik gözetleme istasyonu vasıtası ile iki yeni hizmet sahası daha oluşturulacaktır. Yapılan bu çalışma ile Türk Boğazlarının tamamını kapsayan bir gemi trafik hizmetleri sistemine sahip olacağız. Sistemin kontrol ve yönetimi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’mizde kurulacak bir birim tarafından sağlanacaktır” dedi.

 

-“Türkiye Denizciliğe Verilecek Önem Ölçüsünde Büyüyecektir”

 

Karaismailoğlu, 2023 vizyonu çerçevesinde, liman yatırımlarını bütüncül bir bakış̧ açısıyla koordine ederek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir liman uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, liman alt yapılarının verimi ve hizmet kalitesinin belirli bir seviyenin üzerinde tutulması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  tarafından ilgili kurumların koordine edilmesi suretiyle gerekli tedbirlerin de alındığını açıklayarak, “Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız hepimizin ortak dileğidir. Unutmayalım ki denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde Türkiye Cumhuriyeti büyüyecek ve güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

 

-Denizcilik sektöründe rota: ‘tam yol ileri’

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sektöre olan yakın ilgi, destek ve geleceğe yön verecek öngörüleri sayesinde denizcilikte hatırı sayılır bir ilerleme sağladıklarına dikkat çekerek, Türkiye’nin sektöre yön veren bir değer konumuna gelebilmesi ve daha güçlü Türkiye hedefine ulaşılabilmesi için var güçleri ile çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu sözlerini şu ifadeler ile noktaladı:

 

“Türkiye’nin her alanda olduğu gibi denizcilik sektöründe de rotası ‘tam yol ileri. Ülkemizin sektöre gönül ve emek veren arkadaşlarımızla hedeflerine çok daha süratle ilerleyeceğine inanıyorum.”