Kılavuz Kaptan Sınavı ve Yeterlilliğinin Verilmesi Hakkında

İlgi: 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği.

Bakanlığımızca İlgi Yönetmelik kapsamında gerekli şartları sağlayanlara düzenlenecek eğitim sonrasında yazılı ve sözlü sınavla ihtiyaç doğrultusunda kılavuz kaptan yeterliği verilecektir.