26.07.2023 Tarihinde Yapılan Gemiadamları Disiplin Komisyonu Kararları

26.07.2023 Tarihinde Yapılan Gemiadamları Disiplin Komisyonu Kararları

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine istinaden kurulan, Gemiadamları Disiplin Komisyonu tarafından 26/07/2023 tarihinde yapılan (2023/2) toplantı karar tutanağında imza altına alınan kararlar gereğince;

 

1 – Gemiyi, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunmak suçundan,

- Kaptan, Birinci Zabit, Usta Gemici, Sınırlı Kaptan yeterlik belgesine sahip altı gemi insanına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,

- Kaptan, Uzakyol Kaptan, Başmakinist, Uzakyol Birinci Zabit, Uzakyol İkinci Makinist, Makine Zabiti, Aşçı, yeterlik belgesine sahip on gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası,

 

2 - Kabul edilebilir sebepler haricinde; amiri tarafından göreve çağrıldığında göreve hazır bulunmamak, görevde olması gereken yerde bulunmamak, görev başında uyumak suçundan,

- Gemici, Yağcı yeterlik belgesine sahip iki gemi insanına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,

- Uzakyol Kaptan, yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, ihtar cezası,

 

3 – Gemideki sosyal refahı etkileyecek şekilde diğer personele taciz, sindirme, ve baskı uygulamak suçundan,

- Başmakinist yeterlik belgesine sahip bir gemi insanının gemiadamı belgelerinin 6 ay askıya alınması cezası,

 

4- Geçerli bir mazereti olmaksızın gemiyi terk etmek sucundan,

- Sınırlı Başmakinist, Usta Gemici, Yağcı yeterlik belgesine sahip üç gemi insanının gemiadamı belgelerinin iptal edilmesi cezası,

 

5- Seyir veya liman vardiyasında yapmakla yükümlü olduğu periyodik kontrol ve işleri aksatmak suçundan,

- Uzakyol Kaptan, Uzakyol Birinci Zabit, yeterlik belgesine sahip iki gemi insanına, ihtar cezası,

 

6- Diğer gemi personelini rahatsız edecek şekilde tavır ve davranışlarda bulunmak suçundan

- Vardiya Zabiti, yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, ihtar cezası,

 

7– Alkol veya uyuşturucu etkisiyle görevini uygun şekilde yapmamak veya göreve gelmemek suçundan,

- Usta Gemici yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,

 

8– Belgede sahtecilik suçundan, 

- Uzakyol Vardiya Zabiti yeterlik belgesine sahip bir gemi insanının uzakyol birinci zabitlik sınavının iptal edilmesine, 6 ay süre ile uzakyol birinci zabitlik sınavına girmeme cezası,

 

kararları alınmıştır.