Gemilerin Demirleme Ücretleri Hakkında Yönerge

15.11.2023 tarihli ve E.1056025 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yayımlanan ve Ülkemiz deniz yetki alanları dahilinde gemilerden alınacak demirleme ücretlerinin tespiti ile bu ücretlerin tahsili, denetimi ve takibine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan "Gemilerin Demirleme Ücretleri Hakkında Yönerge” 01.01.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.


Görüntülemek İçin Tıklayınız.